RO - EN
Cotnari - Capitala Vinului Romanesc

Mostenirea

Povestea

MĂRTURII GETO-DACICE

Complexul Cucuteni-Cotnari
Tezaurul princiar geto-dacic descoperit în 1959 pe platoul Laiu demonstrează bogăția și puterea nobilimii geto-dacice în ascensiune: cetăți întărite, impunătoare prin întindere și sisteme de apărare, înconjurate cu valuri de pământ și piatră.

Necropola de la Cucuteni
Locuințele de suprafață cu vestigii arheologice autohtone (unelte de fier pentru uz casnic și viticol, obiecte și vase din ceramică) descoperite la Cucuteni uimesc astăzi atât de mult lumea științifică, încât se vorbește despre „arta cucutiană”. În centrul câmpului de tumuli de pe dealul Gosan se află mormântul principal, considerat princiar datorită monumentalității construcției de piatră, unică în țară.

 

SEC. XV-XIX

Ruinele bisericii lui Despot-Vodă
Primul Colegiu din țară înființat de Despot-Vodă la Cotnari în anul 1562. Cunoscut ca „Academie” sau ca „Școala Latină”, Colegiul a fost frecventat în primul an de activitate de aproximativ 150 - 200 de studenți din toată Moldova.

Școala Veche
Școala veche înființată în anul 1859 a primit vizita lui Mihai Eminescu în anul 1875, în calitate de revizor școlar.

Biserica Sf. Parascheva
Legenda spune că Ștefan Cel Mare, Domn al Moldovei, vrând să construiască o biserică s-a suit pe unul dintre dealurile Cotnarilor și a tras cu arcul. Pe locul unde a căzut săgeata a fost înălțată din porunca lui, Biserica Sfânta Parascheva între anii 1491-1493.

SEC. XX

Castelul Cârjoaia
Construit de Vlădoianu, fost guvernator al Băncii Naționale în anul 1901.

Castelul cu campanelă
Început de „Asociația viticultorilor din podgorie 1938-1939 și terminat după cel de-al Doilea Razboi Mondial.

Schitul Băiceni
Aparține Mânăstirii Secu (Neamț), una dintre cele mai cunoscute mânăstiri moldovenești din Evul Mediu.


cotnari scoala latina