Regulament concurs 111 premii

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Concursul este organizat si desfasurat de SC COTNARI SA, societate pe actiuni din Romania, cu sediul in localitatea Cotnari, judetul Iasi, cod postal: 707120, avand Codul Unic de inregistrare RO1955782, reprezentata de Deleanu Constantin, in calitate de Presedinte al Consiliului Director. (denumita in continuare "Organizator"). Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public prin vizitarea site-ului www.cotnari.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe www.cotnari.ro

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
Concursul va fi lansat la data de 15 octombrie 2008 si va dura pana la data de 15 ianuarie 2009. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Toate premiile prevazute in prezentul Regulament Oficial trebuie sa fie revendicate pana cel mai tarziu la data de 30 ianuarie 2009.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI
Participantii la concurs trebuie sa trimita o fotografie sau mai multe  cu o situatie inedita, originala in care se afla o sticla de vin de Cotnari.

Concursul se va desfasura astfel:
Se vor incarca pozele pe site si se va completa formularul cu informatii corecte.
Fotografiilor castigatoare li se vor acorda cate unul dintre urmatoarele premii: 100 de camere foto , 10 camere video si 1 televizor cu plasma.
Premiile vor fi acordate de catre juriu alcatuit din reprezentanti ai organizatorului.
Nu se accepta preschimbarea premiilor in bani.

SECTIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

Toti castigatorii vor fi contactati conform informatiilor furnizate de acestia in formularul de participare la concurs. De asemenea, numele lor va fi postat pe site. Daca un castigator a furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat deloc date de contact si nu poate fi contactat intr-un interval de o saptamana de la anuntarea lui, i se va retrage premiul.
Premiile sunt nominale si netransferabile, ele nu pot fi inmanate altei persoane decat castigatorului.

SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE
Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial.
Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda termen de garantie, de utilizare pentru premiile acordate.

SECTIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/ resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor societatii SC COTNARI SA  precum si a Organizatorului concursului, precum si a membrilor familiilor tuturor acestora (copii, parinti, sot/ sotie).
Inmanarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul ca numele castigatorilor si fotografiile lor sa poata fi facute publice si utilizate gratuit in materiale audio, foto, si video de catre Organizator. Castigatorii tuturor premiilor sunt de acord sa semneze o declaratie scrisa cu acest efect asa cum o cere Organizatorul.

SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs. Lista castigatorilor va fi afisata pe site-ul www.cotnari.ro, in conformitate cu prevederile Sectiunii 4 a prezentului Regulament oficial.
Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorilor la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).
Prin simpla participare la concurs si trimiterea datelor personale la Organizator, sau prin comunicarea datelor personale pe site-ul www.cotnari.ro, participantii sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi produse, oferte, promotii, campanii publicitare si de marketing. La cererea expresa, in scris, a participantilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

SECTIUNEA 9. ALTE TAXE
Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul concurs poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

SECTIUNEA 11. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti accesand site-ul www.cotnari.ro. Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.