REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“COTNARI- VINUL DE AUR!”

Perioada campaniei: 01 Februarie 2011- 31 Decembrie 2011

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Organizatorul campaniei promotionale “COTNARI-VINUL DE AUR” este S.C. COTNARI SA cu sediul in loc. Cotnari, jud. Iasi, (numita in prezentul regulament “Organizatorul”). Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada promotiei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta publicul.

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala “COTNARI-VINUL DE AUR” se desfasoara in perioada:
01 februarie 2011 - 31 decembrie 2011.

SECTIUNEA 3. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania promotionala este organizata si se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei.
Promotia se deruleaza la nivel national, in perioada 01 februarie 2011 - 31 decembrie 2011.

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE
Marcile si ambalajele participante la promotie sunt toate sortimentele de vin produse de SC COTNARI SA, imbuteliate in sticle intre 0,5 si 1,5 litri.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
La campania promotionala "COTNARI-VINUL DE AUR”, pot participa numai persoanele majore (de peste 18 ani).
Nu pot participa angajatii companiei Cotnari , precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
La tragerea la sorti participa doar capisoanele originale(care au inscriptionata sigla COTNARI pe ele).

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru a participa la promotie, consumatorii trebuie :
- sa cumpere, in perioada 01 februarie 2011 - 31 decembrie 2011, cel putin doua produse participante la promotie, respectiv doua sticle cu vin COTNARI, produse de SC COTNARI SA;
- sa verifice dopul; se pot castiga premii in vin, fara tragere la sorti (2 STiCLE CU VIN sau 1 CUTIE CU VIN care contine 6 sticle);
- sa trimita prin posta minim un plic in care sa se regaseasca 2 capisoane de la oricare 2 sticle cu vin produse de SC COTNARI SA , la adresa SC COTNARI SA, LOC. COTNARI, JUD. IASI, COD. 707120 , cu mentiunea ”PENTRU CONCURS”;
- pe plic se vor mentiona toate datele complete: adresa, telefon, mail, CNP;
- daca ati gasit inscris pe dop “1 CUTIE VIN” sau “2 STICLE VIN”, mergeti la cel mai apropiat distribuitor din tabelul anexat, si impreuna cu dopul si buletinul, va ridicati pe loc premiul mentionat.

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR
In cadrul acestei promotii se vor acorda urmatoarele premii:
-100.000 de sticle de 0,75 cl cu vin Grasa de Cotnari (premii instant)
-100 medalii de aur a cate 10 grame fiecare (cate 10 pe luna, prin tragere la sorti lunara – pe data de 15 a lunii urmatoare)
-10 mari medalii de aur a cate 20 de grame fiecare (cate 1 pe luna , prin tragere la sorti lunara –pe data de 15 a lunii urmatoare)
-1 sticla din aur a 500 grame (la marea tragere finala -15 ianuarie 2012).

Pentru ca un participant sa poata fi desemnat potential castigator trebuie sa indeplineasca dreptul de participare de la art. 3, 4, 5 si 6 ;
Conform prevederilor legale in vigoare, organizatorul va face publice numele castigatorilor si castigul acordat fiecaruia dintre ei. Anuntul va fi facut public lunar , pana la data de 10 ale lunii urmatoare, inclusiv prin publicarea pe site-ul www.vinuldeaur.ro si www.cotnari.ro a numelui castigatorilor si a castigului acordat sau prin orice alte modalitati agreate de Organizator pentru publicitate.
Nota:
- daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 8. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Premiile oferite in cadrul acestei promotii sunt:
- 100.000 sticle cu vin Cotnari a 0,75 cl.
- 100 de medalii de aur
- 10 mari medalii de aur
- 1 sticla din aur

Valoarea totala a premiilor oferite in aceasta campanie promotionala este de 1.100.000 RON.
(11 miliarde de lei vechi).

Premiile instant vor fi ridicate de catre castigatori de la cel mai apropiat distribuitor Cotnari. Pentru a putea intra in posesia premiului, castigatorii trebuie sa se prezinte la distribuitor cu dopul castigator si cu buletinul.
Castigatorii nu vor putea sa ofere premiul altei persoane sau sa solicite schimbarea premiului in nici un fel.
In cazul in care, dupa finalizarea promotiei, raman premii instant neacordate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu le mai atribui.

SECTIUNEA 9. CASTIGATORII SI ANUNTAREA PREMIILOR
Castigatorii medaliilor vor fi anuntati asupra premiilor prin telefon sau mail , in maxim 5 zile lucratoare de la data tragerii la sorti , iar premiile vor fi expediate prin curierat, cu confirmare de primire.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE
Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
- situatiile in care castigatorii nu au adresa completa si numar de telefon, neputand fi contactati;
- nu se prezinta la cel mai apropiat distribuitor pentru a face dovada castigului(dopul cu inscriptia 2 STICLE VIN sau 1 CUTIE VIN) si pentru a intra in posesia premiului.

SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin inscrierea la promotia “COTNARI- VINUL DE AUR!”, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament.
Prin participarea la promotia “COTNARI- VINUL DE AUR!”, castigatorii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa postala, numar telefon fix/mobil) sa fie prelucrate de compania Cotnari SA (notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal), pe parcursul campaniei promotionale in scopul:
-efectuarii tragerii la sorti;
-acordarii premiilor catre castigatori prin intermediul unui distribuitor Cotnari;
-validarii, desemnarii castigatorilor si acordarea premiilor catre acestia;
-indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului in cadrul prezentei promotii.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu respectarea dreptului participantilor, de a opta in scris cu privire la folosirea datelor sale pentru operatiuni de marketing, conform prevederilor de mai sus. In cadrul comunicarilor viitoare, SC Cotnari SA va informa persoana vizata asupra drepturilor in conformitate cu Legea 677/2001.
Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, catre SC Cotnari, cu sediul in loc. Cotnari , jud. Iasi.
La cererea scrisa a participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului SC Cotnari SA, cu sediul in loc. Cotnari, jud. Iasi, aceasta se obliga:
-sa îi confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
-sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
-sa înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

SECTIUNEA 12. TAXE
Plata impozitului datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatorii prezentului concurs, revine in sarcina exclusiva a acestora, Organizatorul neavand nici o obligatie de plata.

SECTIUNEA 13. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 14. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Regulamentul promotiei “COTNARI- VINUL DE AUR” va fi disponibil gratuit pe site-ul
www.cotnari.ro si www.vinuldeaur.ro incepand cu data de 1 februarie 2011.
Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.
Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin nici un alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.
Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie doar pe perioada promotiei. Orice contestatii facute sau sosite dupa data finala a promotiei, nu vor fi luate in considerare.


SC COTNARI SA
CONSTANTIN DELEANU - PRESEDINTE DIRECTORAT
RAZVAN SERGHIUTA - DIRECTOR
CATALIN GRECU - DIRECTOR MARKETING